Gotlands Lantbruksmuseum

Spenarve Havdhem

Till förstasidan

                                Evengemang 2018

                                Är vid Gotlands Lantbruksmuseum

                           Spenarve i Havdhem om ingen annan plats uppges.

                           Du är varm välkommen och se vad som användes från

                           början av 1900-talet som vi tillsammans med

                           Gubbdagis har att visa upp.

                           Pass på och gå en rund på Museet med.

                

 

Lördag 21 april kl. 10-12   Vårbruket är avklarat

                                  Hos Harry Larsson Lingvide Havdhem

                            Vi harvar, sladdar, vältar o sådd.

                            Med veterantraktor och tillhörande

                            redskap.

                            Presentation av ekipagen.

                            

Måndag 11 juni kl. 19.00    Städdag  på Museet

                            Vi hjälps åt att snygga upp Museet

                            inför året öppningshållande. 

                            Vi bjuder på kaffe o korv

 

Mångad 9 juli kl. 18-20    Statioära mortorstartarkväll o sågning

                           Start av stationär motorer och sågning.

                           Ett unikt tillfälle att bl.a. se och höra de

                           två nyrenoverade Perkingsmotorerna.

                           Samt några fler ditt transporterade montorer

                           Plats: Sågen mitt emot Havdhems kyrkn.

 

 

Måndag 16 juli kl. 18-20     Motorstartarkväll och  

                                        traktorparad

 

                            Vi startar veterantraktor och stationär

                            motor samt presntera vilket märke, årtal,

                            hk. cylidrar mm. Unikt tll fälle att se och

                            höra ljudet från den gamla motorerna.

 

Måndag 23 juli kl. 18-20    Moped & MC-kväll

                            I första hand är det gamla tvåhjulingar

                            vi vill se men även du med nyare fordon

                            är välkommen.

                            Vi bjuder på en korv till dig som kommer på 

                            en motordriven tvåhjuling.

                            Givetvis blir det presentation en del fordon.

 

Onsdag den 1 augusti kl. 19.00 Föreläsning

                                  Gotlänsk Lantbrukshistoria speglad

                                  i Calle Brobäcks samlingar

                                  I samarbete med Havdhems Föreläsningsförening

 

 

 

 

 

 

Fredag 10 augusti kl. 18.00 Grillafton

                            Med Gubbdagis o Museets Vänner.

                            Och du som ställt upp och hjälpt till med

                            arbete eller ekonomiskt är välkommen till-

                            samman med din kära.

                            Anmälan senast 6 aug. till info@spenarve.se

                            eller Pär Stenegärd tel 0702110367

 

Lördag 1 sept. kl. 10.00    Tröskdag

                            Vi trösker på en stationär trösk som användes

                            fram til på 1950-talet.

                            Tag tillfäll att prat med grabbarna i Gubbidagis

                            som ser till att tröskningen genomförs.

                            Varför inte gå runt på Museet och se på vår 

                            unika samlingar.

 

Lördag 6 okt. kl. 10-12    Höstplöjning 

                            Hos Harry Larsson Lingvide i Havdhem 

                            Gubbdagis arrangerar och plöjer med

                            veterantraktor och tillhörande plogar.

                            Presaentation av ekipagen.

                            Kom se och hör samt ta tillfället i akt att

                            provkör någon av veterantraktorerna.

                        

                           Tack för att DU läst denna sida och välkommen

                           på våra arrangemang. DU kan stöd oss med

                           att gå med i Museets Vänner genom att sätta in

                           200 kr på bankgiro 400-1228.

                           Som medlem får DU gratis gå in på Lantbruksmuseet

                           när det inte är något arrangemang där

                           samt gratis delta i grillkvällen och

                           2-3 infoblad om året.

                    

                                                   

 

 


Webmaster (Logga in)